Picture: 0420 Argyresthia pruniella 01

0420 Argyresthia pruniella 01 Copyright: Tom Morris

Title: 0420 Argyresthia pruniella 01 
Credit: Tom Morris 
Permalink: Link 
Subject: Argyresthia pruniella  
Location: SU117123: Alderholt  

 

Copyright © Tom Morris