Picture: 0422 Argyresthia albistria 01

0422 Argyresthia albistria 01 Copyright: Dave Shenton

Title: 0422 Argyresthia albistria 01 
Credit: Dave Shenton 
Permalink: Link 
Subject: Argyresthia albistria  

 

Copyright © Dave Shenton