Picture: 1522 Euleioptilus tephradactyla 02

1522 Euleioptilus tephradactyla 02 Copyright: M Parsons/Butterfly Conservation

Title: 1522 Euleioptilus tephradactyla 02 
Credit: M Parsons/Butterfly Conservation 
Permalink: Link 
Subject: Euleioptilus tephradactyla  

 

Copyright © M Parsons/Butterfly Conservation